Fundacja


Dziecięce Skrzydła Mocy

Co robimy?

Działamy, by kształcić społeczeństwo, w którym dzieci i młodzież posiadają silne fundamenty zdrowia psychicznego i życiowych kompetencji, co umożliwia im odnoszenie sukcesów oraz pełne i szczęśliwe uczestnictwo w społeczeństwie.

Kogo wspieramy?

Dzieci i młodzież

Wspieramy dzieci i młodzież poprzez warsztaty i programy rozwojowe mające na celu budowanie życiowych kompetencji i wzmacnianie odporności psychicznej. Wyposażamy dzieci i młodzież w kompetencje potrzebne do codziennego życia i odnoszenia sukcesów w życiu dorosłym.

Rodziców i opiekunów

Wspieramy rodziców i opiekunów poprzez warsztaty i szkolenia z obszaru budowania odporności psychicznej swoich podopiecznych. Prowadzimy konsultacje rodzicielskie i grupy wsparcia, by odpowiadać na potrzeby rodziców i opiekunów w budowaniu ich własnych zasobów niezbędnych do wychowywania odpornych psychicznie dzieci.

Placówki

Prowadzimy spotkania rozwojowe i warsztaty dla nauczycieli, umożliwiając im swobodny dostęp do odpowiednich narzędzi i wiedzy, aby tworzyć bezpieczne środowisko wzrostu i rozwoju dla swoich podopiecznych. Poprzez scenariusze zajęć zachęcamy nauczycieli do wzmacniania odporności psychicznej dzieci i młodzieży.

Nasze działania

Wspieramy dzieci i młodzież poprzez:

Programy rozwojowe wzmacniania odporności psychicznej

Grupy wsparcia dla młodzieży/rodziców

Wsparcie i interwencję kryzysową

Konsultacje rodzicielskie

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli

Badania odporności psychicznej

Możesz wspierać nasze działania

dokonując wpłaty na konto:
mBank 57 1140 2004 0000 3802 8344 6428