Celem naszej Fundacji jest wspieranie odporności psychicznej dzieci i młodzieży.

Misja Fundacji Dziecięce Skrzydła Mocy

Misją naszej fundacji jest wspieranie, propagowanie i umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania odporności psychicznej i nabywania życiowych kompetencji, aby umożliwić im pełniejsze i bardziej świadome wejście w dorosłość.

Poprzez różnorodne programy i inicjatywy, dążymy do zapewnienia wsparcia i narzędzi niezbędnych do wzmacniania zdrowia psychicznego, myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów, budowania trwałych relacji, zarządzania emocjami oraz wzmocnienia wiary w siebie i swoje możliwości.

Jednocześnie edukujemy rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, aby mogli tworzyć bezpieczne środowisko wzrostu dla swoich podopiecznych.

Nasza Wizja

Działamy, by kształcić społeczeństwo, w którym dzieci i młodzież posiadają silne fundamenty zdrowia psychicznego i życiowych kompetencji, co umożliwia im odnoszenie sukcesów oraz pełne i szczęśliwe uczestnictwo w społeczeństwie.

Dążymy do tego, aby każde dziecko miało możliwość rozwijania swojego potencjału, bycia pewnym siebie, radzenia sobie z wyzwaniami życia i budowania trwałych relacji.

Pragniemy, aby rodzice i opiekunowie mieli dostęp do odpowiednich narzędzi i wiedzy, które pozwolą im tworzyć bezpieczne środowisko rozwoju dla swoich podopiecznych.

Nasza wizja opiera się na przekonaniu, że inwestowanie w rozwój psychiczny dzieci i młodzieży stanowi kluczowy element budowania zdrowego i szczęśliwego społeczeństwa.

Cel Działania Fundacji Dziecięce Skrzydła Mocy

Celem Fundacji jest wspieranie, propagowanie i umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania odporności psychicznej i nabywania życiowych kompetencji, które pozwolą im wkraczać w dorosłość z dużą wiedzą i świadomością w takich obszarach jak zdrowie psychiczne, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, budowanie trwałych relacji, zarządzanie emocjami czy wiara w siebie i swoje możliwości.

Celem Fundacji jest również wspieranie i edukowanie rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, by mogli tworzyć bezpieczne środowisko wzrostu dla swoich podopiecznych.

Kierunek działania

Działamy, by kształcić społeczeństwo, w którym dzieci i młodzież posiadają silne fundamenty zdrowia psychicznego i życiowych kompetencji, co umożliwia im odnoszenie sukcesów.

Nasz zespół

Kasia
Więckowska

PREZESKA FUNDACJI

Emilia
Żelazek

KOORDYNATORKA

Patrycja 
Rogulska

FINANSOWANIE

Paulina
Fierek

WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

Katarzyna
Sadalska

KOORDYNATORKA

Kim są nasi Wolontariusze?

Wolontariusze Fundacji  Dziecięce Skrzydła Mocy zajmującej się wspieraniem działań, mających na celu budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży oraz wspierają funkcjonowanie Fundacji.

Są oddanymi i zaangażowanymi osobami, które poświęcają swój czas i energię, aby pomagać innym.

Są to ludzie, którzy mają świadomość ważności zdrowia psychicznego i rozumieją, że dzieci i młodzież potrzebują wsparcia w budowaniu swojej odporności psychicznej.

Nasi wolontariusze angażują się w różne formy działalności, w zależności od potrzeb fundacji i jej beneficjentów. Mogą prowadzić indywidualne rozmowy wsparcia, organizować grupy wsparcia, prowadzić warsztaty edukacyjne, pomagać w organizacji wydarzeń społecznościowych i wiele innych.

Ważne jest, że są oni obecni i dostępni dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców i nauczycieli, by służyć im wsparciem i empatią.

Nasi wolontariusze są również wzorcami dla dzieci i młodzieży, starając się inspirować i motywować ich do rozwijania zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem, budowania pozytywnego myślenia i dbania o swoje zdrowie psychiczne. Przez swoją obecność i zaangażowanie pomagają tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla dzieci i młodzieży, w którym mogą się rozwijać i osiągać swoje pełne potencjały.

Poznaj naszych Wolontariuszy

Nasi wolontariusze są niezwykle cennymi członkami naszej fundacji. To dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu możemy skutecznie wspierać odporność psychiczną dzieci i młodzieży, pomagając im w budowaniu zdrowych fundamentów dla ich przyszłego rozwoju.

Możesz wspierać nasze działania

dokonując wpłaty na konto:
mBank 57 1140 2004 0000 3802 8344 6428